1. TOP
  2. ニュース
  3. Về Dịch vụ phiên dịch điện thoại miễn phí cho nạn nhân nước ngoài liên quan đến động đất tại bán đảo Noto năm Reiwa 6(令和6年能登半島地震)
お知らせ

Về Dịch vụ phiên dịch điện thoại miễn phí cho nạn nhân nước ngoài liên quan đến động đất tại bán đảo Noto năm Reiwa 6(令和6年能登半島地震)

Chúng tôi xin chân thành chia buồn với tất cả những người đã bị ảnh hưởng bởi động đất tại bán đảo Noto năm Reiwa 6 và hy vọng rằng vùng bị ảnh hưởng sẽ phục hồi sớm.

Công ty BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS (Trụ sở chính: Shinjuku-ku, Tokyo; Giám đốc Điều hành: Yoshikawa Kenichi) đã bắt đầu cung cấp Dịch vụ phiên dịch điện thoại miễn phí cho nạn nhân nước ngoài ngay sau khi động đất xảy ra.

Dịch vụ này được cung cấp để thông dịch qua điện thoại khi người nước ngoài bị ảnh hưởng gặp gỡ với nhân viên hành chính và người hỗ trợ tại văn phòng hành chính hoặc nơi trú ẩn. Dịch vụ sẽ hoạt động 24/7 và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, và Tây Ban Nha.

Các mục đích sử dụng bao gồm xác nhận với chính quyền, kiểm tra tình trạng hoạt động của phương tiện giao thông, cung cấp thông tin cho du khách nước ngoài về những nơi ở xung quanh khu vực bị ảnh hưởng.

Hãy sử dụng dịch vụ mà không ngần ngại.

Thông tin liên lạc của tin tức được phát hành

・Dịch vụ phiên dịch điện thoại miễn phí khẩn cấp
+81-3-5366-6076 (03-5366-6076)

Công ty TNHH BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS - Điều phối thông tin
Địa chỉ: Forecast Shinjuku South 4F, 4-3-17 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
Số điện thoại: +81-3-5366-6001 (03-5366-6001)
Ел. пошта: press@bridge-ms.com