1. TOP
  2. News
  3. ประกาศให้บริการล่ามทางโทรศัพท์ฟรีแก่ผู้ประสบภัยพิบัติชาวต่างชาติจากแผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตะเรวะปีที่ 6 (ค.ศ. 2024)(令和6年能登半島地震)
Information

ประกาศให้บริการล่ามทางโทรศัพท์ฟรีแก่ผู้ประสบภัยพิบัติชาวต่างชาติจากแผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตะเรวะปีที่ 6 (ค.ศ. 2024)(令和6年能登半島地震)

เราขอแสดงความเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตะเรวะปีที่ 6 (ค.ศ. 2024) และอธิษฐานขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด

ทันทีหลังแผ่นดินไหว บริษัท BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS จำกัด (สำนักงานใหญ่: เขตชินจูกุ โตเกียว; กรรมการตัวแทน: Kenichi Yoshikawa) เริ่มให้บริการ ''ล่ามทางโทรศัพท์'' ฟรีแก่ผู้ประสบภัยพิบัติชาวต่างชาติ

บริการนี้เป็นบริการล่ามให้แก่ผู้ประสบภัยชาวต่างชาติที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการและศูนย์อพยพซึ่งสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ช่วยเหลือภัยพิบัติผ่านทางโทรศัพท์ ด้วยภาษา อังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส สเปน หรือภาษาใดก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างการใช้บริการ ได้แก่ ตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ, ตรวจสอบสถานะสภาพการจราจรและขนส่ง รวมทั้งการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พำนักใกล้พื้นที่ประสบภัย

กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลข่าวสาร

・รองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน ล่ามทางโทรศัพท์ฟรี
+81-3-5366-6076 (03-5366-6076)

บริษัท BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS จำกัด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
รหัสไปรษณีย์ 160-0022 โตเกียว ชินจูกุ-คุ ชินจูกุ 4-3-17 Forecast ชินจูกุ South 4F
TEL : +81-3-5366-6001 (03-5366-6001)
Mail : press@bridge-ms.com